In anul 2006, 34 de organizatii neguvernamentale din Romania, incluzand cateva dintre cele mai importante organizatii din tara, au pus bazele Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare (FOND). In anul 2008, altre 3 organizatii au aderat la federatie, astfel ca FOND insumeaza in prezent 37 de organizatii. FOND este principalul partener al Guvernului Romaniei in procesul de implementare a politicii nationale de cooperare pentru dezvoltare si asistenta umanitara.

MISIUNE:

·         1. sprijinirea unei actiuni eficiente si responsabile a Romaniei in sfera cooperarii internationale pentru dezvoltare si a ajutorului umanitar. In acest sens, FOND este partener al Guvernului si al Ministerului Afacerilor Externe in implementarea politicii nationale de cooperare pentru dezvoltare.

·         2. sprijinirea si dezvoltarea de campanii de constientizare adresate atat publicului larg, cat si institutiilor publice implicate in acordarea de asistenta pentru dezvoltare si asistenta umanitara.

·         3. stabilirea de contacte cu organizatii sau experti locali din tarile prioritare pentru politica Romaniei de cooperare internationala pentru dezvoltare.

·         4. dezvoltarea capacitatii organizatiilor membre de actiune in domeniul cooperarii internationale pentru dezvoltare si punerea bazei unui dialog si a unui parteneriat real cu toate institutiile statului implicate.

OBIECTIVE:

FOND sustine dezvoltarea statelor din ariile geografice identificate ca prioritare pentru relatiile externe ale Romaniei, respectiv Europa de Est, Balcanii de Vest si Caucazul de Sud. Intr-o prima faza, la nivel operational, au fost identificate 2 state prioritare pentru asistenta pentru dezvoltare oferita de Romania: Republica Moldova si Georgia.

De asemenea, proiecte punctuale de cooperare pentru dezvoltare vor fi implementate in tari precum Irak si Afganistan.

Totodata, este tatonata posibilitatea asocierii la eforturile sau initiativele urmarind dezvoltarea continentului african.

Potrivit strategiei Romaniei de cooperare internationala pentru dezvoltare, ariile prioritare sunt urmatoarele: dezvoltarea economica, consolidarea democratiei si a statului de drept, buna guvernare, educatie, sanatate, dezvoltarea infrastructurilor si protectia mediului.

CONTEXT:

In anul 2006, Ministerul Afacerilor Externe din Romania a lansat Strategia Nationala privind politica de cooperare pentru dezvoltare si a elaborat proiectul de lege privind finantarea politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare. Potrivit acestuia din urma, Romania se angaja sa aloce ca asistenta bilaterala pentru dezvoltare 32 milioane de euro pentru anul 2007, urmand ca aceasta suma sa creasca treptat, ajungand la 35 de milioane euro pentru anul 2010.

Conform strategiei guvernamentale, asistenta bilaterala pentru dezvoltare a Romania se va concentra asupra a trei state prioritare (din vecinatatea Romaniei) si asupra a altor doua state.  Romania, urmand exemplul primelor 10 noi state membre UE, se angajeaza sa  depuna eforturi pentru a atinge nivelul de 0.17% din Venitul National Brut (VNB) pentru asistenta oficiala pentru dezvoltare (ODA) pana in 2010 si 0.33% din VNB pana in 2015.

Contributia financiara romaneasca va trebui sa fie conforma obiectivelor financiare, individuale ori colective, asumate de UE. Referitor la acestea, Romania a exprimat angajamentul sau la 20 februarie 2006, prin transmiterea unei Note Verbale de catre Misiunea Romaniei pe langa UE catre DG Development – Comisia Europeana.

ISTORIC:

La 1 ianuarie 2007, Romania a devenit membru al Uniunii Europene si trebuie sa  constientizeze obligatia pe care o are in materie de cooperare internationala  pentru dezvoltare.

In acest scop, a fost necesara crearea, inca din perioada de pre-aderare, a structurilor administrative si a cadrului politic si legal corespunzator. Acestea s-au realizat la nivelul Ministerului Afacerilor Externe roman prin asistenta oferita de Comisia Europeana in cadrul unui proiect de Twinning Light derulat cu sprijinul Ministerului Federal de Cooperare Economica si Dezvoltare din Germania. Un nou cadru inter-guvernamental a fost creat pentru definirea obiectivelor strategiei Romaniei pentru politica de dezvoltare si pentru inventarierea asistentei acordata de Romania unor state terte, care poate fi asimilata ajutorului pentru dezvoltare.

CONCORD (Confederatia Europeana a ONG-urilor pentru Ajutor Umanitar si Dezvoltare) este una dintre cele mai puternice confederatii active la nivel European.

TRIALOG este un program al CONCORD, destinat dezvoltarii si intaririi capacitatii organizatiilor neguvernamentale din noile state membre si din tarile in curs de aderare, de a desfasura activitati in sfera cooperarii internationale pentru dezvoltare si a educatiei.

Incepand cu martie 2006, TRIALOG a organizat o serie de trei intalniri regionale cu organizatiile neguvernamentale din Romania: la Timisoara (26 martie 2006), la Cluj-Napoca (27 aprilie 2006) si la Iasi (31 mai).

Intalnirile s-au desfasurat sub forma unor sesiuni de informare, cu interventii din partea reprezentantilor TRIALOG, a unor experti straini, a reprezentantilor MAE si a ONG-urilor din Romania.

In octombrie 2006, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 404/2006 privind finantarea asistentei pentru dezvoltare din cadrul politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare. Legea stabileste cadrul finantarii, de la bugetul de stat, prin bugetul MAE, a asistentei nationale pentru dezvoltare. 

Fisa financiara prevedea alocarea in 2007 a 32 de milioane de euro pentru programe de asistenta bilaterala in cele trei tari prioritare (Republica Moldova, Serbia si Georgia) si pentru Irak si Afganistan.

Totusi aceste prevederi bugetare, legal instituite, nu au fost incluse in proiectul de buget pentru anul 2007 discutat de catre Parlament in decembrie 2006. In consecinta, in anul 2007, in pofida angajamentelor asumate, Romania nu are un buget pentru cooperare pentru dezvoltare si asistenta umanitara. MAE incearca sa determine aplicarea prevederilor legii nr. 404/2006, prin prima rectificare bugetara din 2007. 

Reclame