Alegerea României pentru organizarea Zilei Socialiste Europene a Dezvoltării reprezintă un succes şi un prilej pentru dezbaterea temelor importante ale dezvoltării durabile şi combaterii sărăciei. Cu acest prilej, se vor organiza seminarii în legătură cu problemele dezvoltării în noile state membre ale Uniunii Europene, rolul comunităţilor locale în susţinerea dezvoltării durabile, stadiul de îndeplinire a Ţintelor de Dezvoltare ale Mileniului (Millennium Development Goals), aşa cum au fost ele definite de statele membre ale ONU”, a spus Corina Creţu, membru al Comisiei pentru Dezvoltare a PE.

EURACTIV:http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/agenda/eventID_832/euractiv.html

Reclame