ROMANIA

„Calitatea de membru al Uniunii Europene obligă România să ofere asistenţă. Aceasta este o obligaţie pe care România şi-a asumat-o, fiind la rândul său un beneficiar de asistenţă din partea altor ţări din afara Uniunii Europene.” Traian Băsescu, Preşedintele României, la Summit-ul UE-Africa, Lisabona, Decembrie 2007.

Potrivit ultimelor statistici ale Comisiei Europene, România a contribuit cu 0,07% din venitul său intern brut (80 de milioane euro) în 2007. Grosul asistenţei acordate de România (ODA – Official Development Assistance – asistenţă oficială pentru dezvoltare) a fost canalizat prin bugetul UE, iar 5 milioane euro prin alte agenţii şi programe multilaterale.

Alegerile din 2008 pot avea ca efect stoparea oricărei schimbări în bugetul ODA, deoarece ODA nu este considerată o prioritate. În mod similar, nu se aşteaptă nici îmbunătăţiri substanţiale ale capacităţii. În acest ritm este puţin probabil ca România să-şi atingă obiectivele propuse pentru 2010.

În ciuda anunţatei intenţii a Ministerului de Externe de a nu considera anularea datoriei externe drept ODA, asistenţa din partea României va continua probabil să fie majorată prin facilitarea de studii pentru studenţii străini în România. In 2007, guvernul român a lansat un program de burse pentru studenţii africani în România. Cei 500 000 euro alocaţi în 2007 au fost consideraţi drept ODA. În timpul summit-ului UE – Africa de la Lisabona din decembrie 2007, Preşedintele României Traian Băsescu a anunţat că România va oferi asistenţă pentru dezvoltare prin sprijinirea educaţiei din Africa. În prezent, în absenţa vreunui alt program concret, putem deduce că în 2008 un alt milion de euro dedicat burselor şcolare va fi considerat drept ODA.

Calitatea ajutorului

Capacitatea Ministerului de Externe român, organism responsabil cu cooperarea pentru dezvoltare, este încă foarte limitată. Acest minister, care nu se bucură de sprijinul vizibil al celorlalte ministere, luptă încă pentru a defini o strategie clară privind ajutorul de dezvoltare. Aceasta face dificil accesul la informaţii legate de asistenţa acordată de România şi are efecte neprevăzute asupra transparenţei privind acest ajutor. Lipsa de capacitate constituie principalul motiv pentru care cea mai mare parte a asistenţei acordate de România este canalizată prin instituţii şi programe multilaterale.

Agenţiile ONU sunt cele mai importante receptoare ale ODA oferit de România – în special programele PNUD din ţările care constituie priorităţi ale României, aşa cum sunt Republica Moldova (800 000 euro), Serbia (400 000 euro) şi Georgia (300 000 euro).

Sprijinul acordat de Romania duce lipsa, de asemenea, de un mecanism clar de plăţi ale ajutorului bilateral, ceea subminează considerabil predictibilitatea fluxului de asistenţă. Acest aspect este înrăutăţit şi de faptul că guvernul nu se implică în angajamente multianuale de finanţare. Chiar şi programele pe un an sunt adesea neclare şi nesigure.

ONG-urile din România cer Guvernului să:

  • îşi întărească profilul şi capacitatea în privinţa cooperării pentru dezvoltare în cadrul Guvernului, Parlamentului şi chiar în cadrul Ministerului de Externe;
  • stabilească un mecanism de plăţi pentru asistenţa pentru dezvoltare care să permită angajamentele multianuale de finanţare;
  • elaboreze strategii coerente multianuale pentru asistenţa pentru dezvoltare bilaterală şi multilaterală;
  • stopeze acordarea de asistenţă ODA prin finanţarea datoriilor externe şi a studenţilor străini.

Şi-a stabilit România un calendar pentru atingerea obiectivului de 0,17% în 2010? NU

Va atinge România obiectivul UE de 0,17% din venitul său intern brut in 2010 fără a-şi umfla artificială asistenţa acordată? Predicţie ONG-uri: PUŢIN PROBABIL.

Organizaţii consultate: FDSC.

INTREGUL RAPORT AICI.

„Lipsesc 75 miliarde pentru săracii lumii” afirmă activiştii

Eforturile guvernelor europene continuă să scadă, săracii primind ajutoare mai mici cu 75 miliarde de euro, relevă un raport întocmit de activiştii ONG din întreaga Europă.

„Nu este timp de pierdut”, arată un raport publicat astăzi de CONCORD (Confederaţia Europeana a ONG-urilor pentru ajutor şi dezvoltare, cu peste 1 600 ONG-uri membre, sprijinită de milioane de cetăţeni din întreaga Europă), dezvăluind că, potrivit tendinţei actuale, asistenţa Uniunii Europene va scădea cu 75 miliarde euro până în 2010 faţă de nivelul promis, ameninţând progresul statuat pentru 2015 de Obiectivele ONU de Dezvoltare ale Mileniului. Dacă rata de încetinire a progresului înregistrată recent va continua, cu fiecare an care trece Europa va putea cu greu să-şi îndeplinească ţintele propuse.

Statisticile oficiale emise în aprilie de OECD arată că ajutorul acordat de Europa a scăzut abrupt în 2007, ţări ca Belgia, Franţa sau Marea Britanie înregistrând reduceri de 10-30%. Potrivit OECD, „majoritatea donorilor nu se încadrează în calendarul propus pentru a-şi îndeplini angajamentele de a creşte nivelul asistenţei şi va trebui să apeleze la creşteri fără precedent pentru a-şi atinge ţintele propuse.”  

Raportul CONCORD arată că guvernele europene continuă să-şi „umfle” statisticile privind asistenţa, introducând costuri cu ajutoare şi refugiaţi. Raportul constată că cele mai vechi 15 state membre au asigurat numai 0,33% din propriul produs intern brut ca asistenţă veritabilă – continuând eşecul obiectivelor de 0,39% din PIB stabilite pentru 2006 of 0.39% of GNI.

Fiecare an de progres lent înseamnă ajutoare reduse cu miliarde pentru cele mai sărace popoare ale lumii: „Promisiunile încălcate înseamnă pierderi de vieţi omeneşti. Dacă locuieşti în Senegal, unde un copil din opt moare înainte de vârsta de cinci ani, ajutorul înseamnă servicii, iar serviciile fac diferenţa dintre viaţă şi moarte,” spune Moussa Faye, Şeful Executiv al ActionAid Senegal.

Raportul arată că UE trebuie de asemenea să reconsidere calitatea ajutorului acordat, pentru a creşte responsabilitatea şi transparenţa. UE s-a angajat să crească funcţionalitatea asistenţei, prin sporirea predictibilităţii, printr-o mai bună coordonare, prin redirecţionarea către egalitatea de şanse şi creşterea rolului femeii, dar ONG-urile sunt îngrijorate în privinţa atingerii acestor obiective, considerând necesare angajamente mai ambiţioase.

2008 este un an crucial pentru asistenţă, care va pune la încercare credibilitatea guvernelor europene. La Forumul la Nivel Înalt Ministerial privind Eficienţa Ajutorului, care se va ţine în septembrie în Accra, Ghana, Uniunea Europeană va trece în revistă progresele înregistrate în îndeplinirea angajamentelor cruciale luate la Paris în 2005.  „Europa are responsabilitatea unui rol conducător la acest eveniment crucial, prin oferirea unui sprijin sporit şi îmbunătăţit” declară Marivic Raquiza, de la GCAP Asia de Sud-Est, de Nord şi Centrală (GCAP-SENCA).”

ONG-urile europene se alătură OECD şi Comisiei Europene în Apelul lansat guvernelor europene de a-şi onora promisiunile şi de a se angaja să adopte calendare clare, măsurabile care să prevadă creşterea an de an a ajutorului, necesare pentru îndeplinirea MDG (Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului). 

 ARTICOL EURACTIV AICI.

Reclame